Wie zijn we

Welkom op de vernieuwde website van de seniorenclub van Bekaert.

In naam van de Raad van Bestuur heten we U van harte welkom bij de Bekaert Seniorenclub.

Eenmaal met pensioen worden uzelf en uw partner automatisch lid van onze grote en dynamische club.
Door uw lidmaatschap behoort U tot de grote familie van ca 7.000 op rust gestelde medewerkers van Bekaert.

Wie de moeite neemt om eens door onze website te scrollen, zal merken dat de Bekaert Seniorenclub een brede waaier van activiteiten aanbiedt.
Er is voor elk wat wils. We zijn op vele domeinen thuis, sport, ontspanning, kunst, educatieve programma’s en reizen.
De vele gemotiveerde bestuursleden zetten zich elk jaar opnieuw in om het beste van het beste te programmeren.

Onze activiteiten richten zich tot alle leeftijden, wij vergeten niemand.
Zieken en de mensen die nog moeilijk aan buitenhuisactiviteiten kunnen deelnemen, krijgen bij ons bijzondere aandacht.
Onze 40 sectorverantwoordelijken zorgen ervoor dat de contacten met hen op een vlotte wijze verlopen en in stand gehouden worden.

Het Bekaert Seniorenhuis is een open huis. Het kent geen drempels.
Iedere Bekaert senior is ervan harte welkom, we zijn er vrienden onder mekaar en maken van elke bijeenkomst een boeiende, gezellige en hartverwarmende ontmoeting.

Via de BIS (Bekaert Info Senior) houden we u maandelijks op de hoogte van de vele geplande activiteiten.

Een drietal voormiddagen per week kunt u terecht bij Nele en Hilde op het secretariaat voor dienstbetoon (ondermeer hulp bij dossiers hospitalisatieverzekering).

Indien u nog verdere vragen of voorstellen hebt, wil dan contact opnemen met het secretariaat of met één van onze bestuursleden of sectorverantwoordelijken.

We zijn er voor u!

José Lutin - Voorzitter