Wie zijn we

Welkom op de vernieuwde website van de seniorenclub van Bekaert.

Bekaert Seniorenclub is ook lid van Fedos-Brussel.

In naam van de Raad van Bestuur heten we U van harte welkom bij de Bekaert Seniorenclub. Eenmaal gepensioneerd of bruggepensioneerd, worden uzelf en uw partner automatisch lid van onze grote en dynamische club. Door uw lidmaatschap behoort U tot de grote familie van +8000 op rust gestelde medewerkers van Bekaert.