Sectorbeheer

Gewest Gavers

 

Gewest Grens

 

Gewest Leie

 

Gewest Mandel

 

Gewest Schelde

 

Gewest Zwevegem

 

Ziekenwerking

 

 

 

Organisatie Sectorbeheer

 

Begin de jaren zeventig toen de Vriendenkring Gepensioneerden maar een honderdtal leden telde, kon het secretariaat iedereen persoonlijk opvolgen. Wetende dat het totale ledenbestand van de Bekaert Seniorenclub ondertussen bijna 7000 leden telt, verspreid over 197 gemeenten en deelgemeenten, werd uitgezien naar een nieuwe aanpak. Om het persoonlijk contact te behouden en op hogere leeftijd een Bekaert aanspreekpunt te hebben in de eigen leefomgeving, werd het Sectorbeheer in het leven geroepen en stapsgewijze uitgebreid. Momenteel zijn de 197 gemeenten opgesplitst in 6 gewesten. Ieder gewest is vervolgens opgedeeld in verschillende sectoren. Voor elk van deze sectoren werd een sectorverantwoordelijke aangesteld.

 

Opdracht

 

De sectorverantwoordelijken staan in voor de volgende opdrachten:

  • optreden als contactpersoontussen de deelnemers/leden en het secretariaat van de Bekaert Seniorenclub.
  • afleggen van huisbezoeken; het organiseren van de Geschenkkorfactie; het informeren van de leden en het bijhouden van het ledenbestand;
  • optreden als afgevaardigde van de Bekaert Seniorenclub bij begrafenissen en jubilea.

Samenstelling

 

  • 44 leden elk verantwoordelijk voor een sector
  • Voorzitter: José Lutin - 056/32 94 25
  • Coördinator: Nele Messiaen 056/76 68 04