Wandelclub

Wandelclub logo

Wat?
Met een gemiddeld aantal van 100 wandelaars leggen we ongeveer 8km af in een tweetal uren.  Achteraf wordt er regelmatig een frisse pint getapt.
In de maand december wacht de leden na de wandeling een hartverwarmende koffietafel in het Bekaert bedrijfsrestaurant.

Waar?
De wandelingen starten meestal aan de kerk van een gemeente.  In december gebeurt dit traditioneel altijd aan het Clubhuis van de Seniorenclub.

Wanneer?
De vierde woensdag van de maand – stipt om 14.00 uur.
Niet tijdens de maanden juli en augustus.

Kostprijs?
Het jaarlijks lidgeld bedraagt €9.00.
(men heeft de mogelijkheid om kosteloos – bij wijze van proef – aan 1 wandeling deel te nemen).

Bestuursleden?
Ginette Breye, Georges Cottenie, Christine Delaere, Wilfried Bommarez, Cecile Delft, Marie-Claire Janssens, Bernard Lemarcq, Antoon Messiaen